Att byta olja

När det är dags att byta olja på bilen kan man lämna in den för service på en verkstad eller så kan man byta själv. 

Oljebyte

Det är viktigt att komma ihåg att byta olja på bilen med jämna mellanrum. När man kör för länge med gammal motorolja i systemet så slits bilens slit delar snabbare vilket leder till att man måste reparera delar som hade kunnat få en längre livslängd.

Utgå alltid i första hand från biltillverkarens rekommendationer i bilens manual. Där kan man bland annat se hur ofta oljan behöver bytas på just den modellen.

Allmänna tips vid oljebyte:

 • Hög oljeförbrukning eller missljud från motorn kan vara tecken på att oljan behöver bytas.
 • Ersätt alltid den gamla oljan med den sorts olja som bilens tillverkare rekommenderar.
 • Bilens motor ska vara varm när man tappar ur oljan eftersom den då är mer lättflytlig.
 • Var försiktig och skydda dina händer så du inte bränner dig.
 • Det finns en avtappningsplugg i oljetråget som man drar ut för att oljan ska kunna rinna ut. Ställ ett tråg under och dra ut pluggen.
 • Genom att dra ut oljemätstickan underlättar man för oljan att rinna ut.
 • Skruva loss oljefiltret.
 • När all gammal olja tömts ut så sätter man in ett nytt oljefilter.
 • Smörj gummipackningen på avtappningspluggen och skruva tillbaka den i oljetråget.
 • När man fyller på med ny olja ska man utgå från de nivåer som tillverkarens rekommenderar. Men är man fyller på de sista litrarna behöver man kontrollera oljenivån med mätstickan så man inte fyller på med för mycket olja.
 • Första gången du varit ute och kört med bilen så är det bra om du återigen kontrollerar oljenivån. För att försäkra dig om att oljenivån inte är för låg.